Hợp đồng thi công mạng và camera

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG MẠNG VÀ CAMERA
(V/v cung cấp thiết bị và thi công mạng internet và camera)

Số: ……….
Căn cứ bộ luật kinh tế hiện hành;
Căn cứ bộ luật thương mại hiện hành;
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày .. tháng .. năm 20.., chúng tôi trong lúc tĩnh táo tự nguyện ký kết hợp đồng như sau:
Tại địa điểm: …………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:
Bên A (Gọi tắt là Bên có nhu cầu thi công mạng Lan, camera)
Tên doanh nghiệp : ……………………………………………
MST: …………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………..TP Nha Trang
Điện thoại: …………………
Người đại diện: …………………………..
Chức vụ: Giám Đốc
Bên B (Gọi tắt là Bên nhận thi công)
Tên doanh nghiệp : …………………………………………………………………………………………….
MST: ………………………………..
Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: 0901.005.111
Người đại diện: ………………………..
Chức vụ: Giám Đốc

Hai bên cùng thỏa thuận, thống nhất nội dung hợp đồng dưới đây:

 • Điều 1: Nội dung công việc

Bên A giao cho bên B nhận cung cấp, thi công mạng WIFI và Camera
Địa điểm thi công: ……………………………………………….. TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Thời gian bắt đầu công việc: ngày………. Tháng……… Năm 2017
Thời gian thi công: trong vòng …….. ngày
Hạn mục thiết bị: Trong gói danh mục báo giá thiết bị đính kèm (Nếu có phát sinh )

 • Điều 2: Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng là: ………………………VNĐ
Bằng chữ: ……………………………………………. việt nam đồng.
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

 • Điều 3: Hình thức thanh toán

  Bên A sẽ thanh toán cho bên B tiền mặt hoặc chuyển khoản chia làm 02 đợt:
  Đợt 1: Ngay khi 2 bên ký kết hợp đồng tại thời điểm ký kết bên A sẽ tạm ứng trước cho bên B 50% số tiền theo giá trị hợp đồng (Số tiền : ………………………..VNĐ)
  Đợt 2: Sau khi bên B thực hiện xong 100% khối lượng công việc và hai bên sẽ ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, bên A sẽ thanh toán cho bên B 50% giá trị hợp đồng còn lại tại thời điểm bên B hoàn thành xong công việc. (Số tiền : ……………………… VNĐ)

 • Điều 4: Bảo hành

Thời gian bảo hành : 12 tháng kể từ ngày hai bên nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

 • Điều 5: Trách nhiệm của hai bên

 1. Trách nhiệm của bên A:
  Đảm bảo nghĩa vụ, trách nhiệm của hợp đồng này đối với bên B.
  Tạo điều kiện thuận lợi nhất và cung cấp thông tin đầy đủ cho bên B thi công.
  Thanh toán cho Bên A đúng hạn như thỏa thuận tại Điều 2
  Hỗ trợ bên B các vấn đề khác (nếu có).
  2 .Trách nhiệm bên B:.
  Cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị đúng, đủ
  Hỗ trợ cho bên A làm việc với nhà thầu thi công.
 • Điều 6: Điều khoản thi hành

  Hai bên A và B có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh, không bên nào được tự ý làm trái hay thay đổi các điều khỏan đã ghi trong hợp đồng này.
  Nghiêm cấm các bên có các hành vi gian dối, giả tạo hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật.
  Những bổ sung, điều chỉnh hợp đồng khi cần thiết phải được sự đồng ý của cả hai bên bằng biên bản bổ sung hợp đồng kinh tế hay phụ lục hợp đồng.
  Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hai bên cùng bàn bạc giải quyết trên cơ sở hợp lý và đúng các quy định của Nhà nước. Nếu hai bên không thỏa thuận được thì đưa ra tòa án kinh tế giải quyết. Phán quyết của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng.
  Hợp đồng này lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

giao hang toan quoc