Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004

Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004

Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004

  1. Đăng nhập, thay đổi cổng mạng, thay đổi múi giờ, đổi password, kích hoạt sử dụng thiết bị
    a. Cài đặt thông tin chung
    – Địa chỉ IP mặc định là 192.168.1.101 với user/pass = admin/admin
    – Thay đổi cổng mạng: Vào Advanced -> Network và đổi địa chỉ cổng mạng theo ý muốn
    – Thay đổi múi giờ làm việc: Vào Advanced -> System Panameter đổi như hình sau:
Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 1
Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 1

– Đổi password: Vào System Tools -> Change Password

Kích hoạt thiết bị sử dụng
– Vào Voip -> Sip Compatibility kích hoạt theo hình đỏ bên dưới

Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 2
Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 2

2. Thiết lập nhóm SIM và hạn chế thời gian trên mỗi sim
a. Thiết lập nhóm SIM theo nhà mạng
Ví dụ ta thiết lập nhóm sim 1,2,4 thuộc nhóm SIM Vina_Mobile như hình sau, và tương tự các nhà mạng khác thì làm tương ứng

Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 3
Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 3

b. Thiết lập thời gian gọi trên mỗi SIM:

Thời gian cho mỗi cuộc gọi:

– Time Limit on a Single Call: Giới hạn thời gian cho mỗi cuộc gọi bao nhiêu phút thì ngắt Ví dụ: Hình dưới đang đặt là 60 x 10 (block tính giây) = 600 giây = 10 phút cuộc gọi sẽ ngắt
Tổng số phút gọi trên mỗi SIM theo ngày/tuần/tháng (Phải làm 2 mục như ví dụ): Ví dụ ta có 1 sim được gọi 1500 phút/ tháng = 90.000 giây/ tháng -> ta cần thiết lập như sau
– Unit: 10s – rất nhiều cuộc gọi chỉ kéo dài từ 10-30 giây, 99% thiết bị khác trên thị trường tính block 60 giây lên việc trừ thời gian không chính xác, nhiều khi sim còn thời gian gọi nhưng thiết bị đã khóa không cho gọi đi
– Max Call Time: 9000 giây x block Unit (10s) = 90.000 giây cho 1 sim/ tháng

Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 4
Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 4

Các thông tin khác

– Set spent Call time: Đặt bằng 0 rồi save để reset lại sim lại thời gian bắt đầu
– Cảnh báo qua số phone hoặc email khi SIM sắp hết tiền
3. Cài đặt gọi ra
a. Cấu hình gọi ra theo nhà mạng tự động chọn mạng
Chú ý: 
Chỉ cần thiết lập trên thiết bị SIM, còn trên tổng đài IP chỉ cần chọn trunk ra SIM là được còn lại do thiết bị SIM làm việc

* Đầu số nhà mạng Viettel: 09[6-8]; 0[1,8]6
* Đầu số nhà mạng Vinaphone: 09[1,4]; 012[3-5,7,9]; 088
* Đầu số Mobilephone: 09[0,3]; 012[0-2,6,8]; 089
* Đầu số VietnamMobile: 09[2,5]; 099; 0188
Ví dụ:
+ Cài đặt routing cho 3 nhà mạng Vina, Mobile và Viettel như sau:

Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 5
Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 5

Chú ý:
+Dấu *: là bất kỳ ký tự gì cũng được thông qua
+ Source IP: Là từ địa chỉ tổng đài hay thiết bị kết nối đến GSM
+ CallerID Prefix: Giải số máy lẻ được phép gọi ra. Nếu là dấu * là máy lẻ bất kỳ
+ CalleeID Prefix: Mã vùng phân biệt nhà mạng (Ví dụ 09[6,7,8]: Được gọi ra các số là 096; 097; 098)
+ Call Destination: Nhóm Sim được kết nối với nhà mạng nào

b. Cấu hình gọi ra theo nhóm port qua mã vùng bấm (Ví dụ bấm 7 thì ra Port group 1 (gồm 2 port 1 và 2), bấm 8 thì ra Port group 2 (gôm 2 port 3,4)

Bước 1: Tạo nhóm trung kế như bước 2.a
Bước 2: Định tuyến gọi ra mã vùng như ví dụ trên là 7 hoặc 8
– Vào Route -> IP -> Tel/IP như hình bên dưới để thiết lập bấm 7 vào Group 1 và 8 vào Group 2

Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 6
Bước 3: Cắt 1 ký tự 7,8 khi gọi ra ngoài
– Vào Num Munipulate -> IP – Tell/IP CalleeID để cắt 1 ký tự từ trái qua phải khi gọi đi

Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 7
4. Cấu hình gọi vào
4.1. Các cuộc gọi đến SIM đổ vào tổng đài IP
Vào Route -> chọn Tel->IP
– Source Port Group: Từ nhóm SIM nào hoặc từ tất cả SIM
– Distination IP/Distination Port: Địa chỉ IP tổng đài cần kết nối đến

 

Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 8
Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 8
4.2. Kết nối với tổng đài IP:

a. Kết nối với tổng đài IP Grandstream,
Thao tác tại tổng đài IP Grandstream: 
Vào Pbx -> Basic/Calls routs -> Voip Trunk:

– Host Name: Địa chỉ IP của thiết bị cắm SIM
– Enable Qualify: Chọn đánh dấu như hình vẽ dưới

Hướng dẫn cấu hình gateway Synway SMG4004 9
– Tại tổng đài IP Grandstream: Vào Pbx -> Basic/Calls routs -> Inbound Route -> Chọn trunk kết nối SIM GSM để thiết lập cuộc gọi vào như thông thường.

giao hang toan quoc