Đang hiển thị tất cả 3 kết quả

Server 1 máy có chức năng cung cấp dịch vụ cho các máy khác sử dụng thì được gọi là máy chủ. Máy chủ có chức năng cung cấp thông tin hoặc lưu trữ thông tin do các máy khách (Client) gửi lên hoặc tải xuống thì được gọi là Server

Các sản phẩm dây cáp khác: tủ mạng 32U D1000 – UNR-32U1000; tủ mạng 42U D800 – UNR-42U800; tủ mạng 42U sâu D600 – UNR-42U600;…

Chuyên cung các thiết bị mạng như: Đầu Bấm Mạng; Swich; Router; Converter

Các thiết bị viễn thông : Camerathiết bị mạngthiết bị quangthiết bị pccchệ thống âm thanhdây cáp viễn thôngthiết bị truyền hình