DÂY CÁP TÍN HIỆU ÂM THANH POLI

Công suất AWM: Công suất càng lớn thì tiết diện dây càng lớn

Chiều dài của dây âm thanh: Dây càng dài thì công suất phải đủ lớn

Tiết diện dây âm thanh: Tỷ lệ nghịch với điện trở R. Muốn chất lượng âm thanh tốt thì tiết diện phải lớn điện trở phải nhỏ