Dây Cáp Đồng Trục

CÁP ĐỒNG TRỤC RG6 ALANTEK

1.500.000 VNÐ

Dây Cáp Quang

CÁP QUANG 8FO, 8CORE

9.000 VNÐ
-50%

Dây Cáp Viễn Thông

DÂY THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI

4.000 VNÐ 2.000 VNÐ
-10%
5.000 VNÐ 4.500 VNÐ
-30%

Dây Cáp Mạng

CÁP MẠNG HDPRO CAT6 FTP

500.000 VNÐ 350.000 VNÐ
-17%

Dây Cáp Đồng Trục

CÁP ĐỒNG TRỤC 5C-FB

1.200.000 VNÐ 1.000.000 VNÐ
-50%
1.000.000 VNÐ 500.000 VNÐ

Thiết Bị Mạng

-90%

Đầu Bấm Mạng

ĐẦU BẤM MẠNG RJ45

500.000 VNÐ 50.000 VNÐ

Thiết Bị Mạng

Bộ Phát Wifi Tenda AC7

1.150.000 VNÐ
-90%

Thiết Bị PCCC

CUỘN VÒI CHỮA CHÁY D50

500.000 VNÐ 50.000 VNÐ
-90%
500.000 VNÐ 50.000 VNÐ
-90%
500.000 VNÐ 50.000 VNÐ
-90%

Thiết Bị PCCC

Tủ Chữa Cháy Trong Nhà

500.000 VNÐ 50.000 VNÐ

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI

Hỗ Trợ Đại Lý

Hỗ Trợ Khách Hàng

Dây Cáp Đồng Trục

CÁP ĐỒNG TRỤC RG6 ALANTEK

1.500.000 VNÐ

Dây Cáp Quang

CÁP QUANG 8FO, 8CORE

9.000 VNÐ
-50%

Dây Cáp Viễn Thông

DÂY THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI

4.000 VNÐ 2.000 VNÐ
-10%
5.000 VNÐ 4.500 VNÐ
-30%

Dây Cáp Mạng

CÁP MẠNG HDPRO CAT6 FTP

500.000 VNÐ 350.000 VNÐ
-17%

Dây Cáp Đồng Trục

CÁP ĐỒNG TRỤC 5C-FB

1.200.000 VNÐ 1.000.000 VNÐ
-50%
1.000.000 VNÐ 500.000 VNÐ

Thiết Bị Mạng

-90%

Đầu Bấm Mạng

ĐẦU BẤM MẠNG RJ45

500.000 VNÐ 50.000 VNÐ

Thiết Bị Mạng

Bộ Phát Wifi Tenda AC7

1.150.000 VNÐ
-90%

Thiết Bị PCCC

CUỘN VÒI CHỮA CHÁY D50

500.000 VNÐ 50.000 VNÐ
-90%
500.000 VNÐ 50.000 VNÐ
-90%
500.000 VNÐ 50.000 VNÐ
-90%

Thiết Bị PCCC

Tủ Chữa Cháy Trong Nhà

500.000 VNÐ 50.000 VNÐ

Tư Vấn Camera

Tư Vấn Đầu Ghi

Hỗ Trợ Đại Lý

Hỗ Trợ Khách Hàng

Dây Cáp Đồng Trục

CÁP ĐỒNG TRỤC RG6 ALANTEK

1.500.000 VNÐ

Dây Cáp Quang

CÁP QUANG 8FO, 8CORE

9.000 VNÐ
-50%

Dây Cáp Viễn Thông

DÂY THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI

4.000 VNÐ 2.000 VNÐ
-10%
5.000 VNÐ 4.500 VNÐ
-30%

Dây Cáp Mạng

CÁP MẠNG HDPRO CAT6 FTP

500.000 VNÐ 350.000 VNÐ
-17%

Dây Cáp Đồng Trục

CÁP ĐỒNG TRỤC 5C-FB

1.200.000 VNÐ 1.000.000 VNÐ
-50%
1.000.000 VNÐ 500.000 VNÐ

Thiết Bị Mạng

-90%

Đầu Bấm Mạng

ĐẦU BẤM MẠNG RJ45

500.000 VNÐ 50.000 VNÐ

Thiết Bị Mạng

Bộ Phát Wifi Tenda AC7

1.150.000 VNÐ
-90%

Thiết Bị PCCC

CUỘN VÒI CHỮA CHÁY D50

500.000 VNÐ 50.000 VNÐ
-90%
500.000 VNÐ 50.000 VNÐ
-90%
500.000 VNÐ 50.000 VNÐ
-90%

Thiết Bị PCCC

Tủ Chữa Cháy Trong Nhà

500.000 VNÐ 50.000 VNÐ