Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào 24 máy ra

7.930.000 VNÐ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 trung kế 24 máy nhánh hỗn hợp (Bao gồm: Khung chính tổng đài KX-TES824, card KX-TE82480 và card KX-TE82483).

✅ Tích hợp chức năng trả lời tự động, hướng dẫn truy cập máy lẻ (1 kênh).

Chức năng DISA 3 cấp (Lắp thêm card KXTE82491).

✅ Kết nối với máy tính qua cổng USB và RS-232 để lập trình, quản lý cuộc gọi.

✅ Tích hợp chức năng lập trình điều khiển từ xa, có thể lập trình tổng đài thông qua đường điện thoại Bưu điện.

✅ Hiển thị số gọi đến trên máy điện thoại thường (Lắp thêm card KX-TE82493 hoặc KX-TE82494).

 

Bảo Hành: 12 Tháng

Tổng đài Panasonic KX-TES824
Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào 24 máy ra

7.930.000 VNÐ