Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-24 máy nhánh

✅ Khả năng nâng cấp 112 trung kế – 120 máy nhánh, 64 trung kế IP chuẩn H.323 – 112 máy nhánh IP chuẩn riêng, 112 trung kế BRI, 120 trung kế PRI (Tổng cộng tối đa cả hệ thống: 126 trung kế – 176 máy nhánh).

✅ Bao gồm: Khung chính tổng đài điện thoại KX-TDA100DBP, 01 card 8 trung kế hiển thị số điện thoại gọi đến, 01 card 24 máy nhánh.

✅ Gồm 7 khe cắm card chức năng.

✅ Tổng đài tích hợp sẵn card nguồn.

 

Bảo Hành: 12 Tháng