Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào và 16 máy nhánh

7.880.000 VNÐ

Tổng đài điện thoại dung lượng 04 trung kế-16 máy nhánh Analog (Bao gồm: Khung chính tổng đài KX-HTS824 và 01 card mở rộng 08 máy nhánh KX-HT82470).

✅ Tổng đài Smart Hybrid IP-PBX Panasonic KX-HTS824 phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách sạn, trường học, nhà xưởng…

✅ Cùng lúc sử dụng được chức năng của tổng đài Analog và IP.

✅ Tích hợp đầy đủ các chức năng cơ bản của tổng đài.

✅ Tích hợp tính năng IP SIP Trunk, không cần mua Licence, không cần thêm thiết bị lắp ngoài.

✅ Tích hợp chức năng định tuyến Router và Wifi Access point.

✅ Cài đặt và bảo trì đơn giản.

✅ Khung chính tích hợp sẵn 04 trung kế-08 máy nhánh Analog, khả năng mở rộng 08 trung kế-24 máy nhánh analog (Trang bị thêm card 04 trung kế KX-HT82480, card 08 máy nhánh KX-HT82470).

 

Bảo Hành: 12 Tháng

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line
Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào và 16 máy nhánh

7.880.000 VNÐ