Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824

3.750.000 VNÐ

Tổng đài điện thoại dung lượng 03 trung kế 08 máy nhánh hỗn hợp.

✅ Tích hợp chức năng trả lời tự động, hướng dẫn truy cập máy lẻ (1 kênh).

Chức năng DISA 3 cấp (Lắp thêm card KX-TE82491).

✅ Kết nối với máy tính qua cổng USB và RS-232 để lập trình, quản lý cuộc gọi.

Hiển thị số gọi đến trên máy điện thoại thường (Lắp thêm card KX-TE82493 hoặc KX-TE82494).

✅ Cung cấp dịch vụ voice mail (Lắp thêm card KX-TE82492).

 

Bảo Hành: 12 Tháng

Tổng đài Panasonic KX-TES824
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824

3.750.000 VNÐ