Tổng đài điện thoại KX-HTS824 04 line vào và 24 máy nhánh

9.850.000 VNÐ

Tổng đài dung lượng 04 trung kế 24 máy nhánh Analog (Bao gồm: Khung chính tổng đài KX-HTS824 và 02 card mở rộng 08 máy nhánh KX-HT82470).

Tổng đài điện thoại Smart Hybrid IP-PBX Panasonic KX-HTS824 phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách sạn, trường học, nhà xưởng…

✅ Cùng lúc sử dụng được chức năng của tổng đài Analog và IP.

✅ Tích hợp đầy đủ các chức năng cơ bản của tổng đài.

✅ Tích hợp tính năng IP SIP Trunk, không cần mua Licence, không cần thêm thiết bị lắp ngoài.

✅ Tích hợp chức năng định tuyến Router và Wifi Access point.

✅ Cài đặt và bảo trì đơn giản.

 

Bảo Hành: 12 Tháng

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-HTS824
Tổng đài điện thoại KX-HTS824 04 line vào và 24 máy nhánh

9.850.000 VNÐ