Thiết Bị wifi Archer-C4000

CHUẨN VÀ GIAO THỨC: 802.11a/b/g/n/ac, 802.3ab

BỘ XỬ LÝ: 1.8 GHz quad-core CPU 

TỐC ĐỘ TÍN HIỆU: 750Mbps @ 2.4GHz

                                 1625Mbps @ 5GHz

                                 1625Mbps @ 5GHz

KHỐI LƯỢNG: 0.81 kg

KÍCH THƯỚC: 7.9 x 7.9 x 1.5 in

 

Bảo Hành: 12 Tháng