Tạ chống rung cáp quang OPGW

Có tiết diện (mm2): 50, 57, 70, 81, 120, 150, …

Đường dây truyền tải 110kV, 220kV, 500kV.

Các mã phổ biến tạ chống rung được sử dụng là FG50, FG70, FG90 và FD-1, FD-2, FD-3, FD-4.

 

Bảo Hành: 12 Tháng