Switch PoE NETONE NO-AF-41 (65Watt)

  • 1 port Uplink Ethernet, 4 port PoE, công suất mỗi port 15.4W, tổng công suất 65W.
  • Chuyển đổi 4 cổng với 4 cổng PoE AF và 1 chuyển mạch Ethernet đường lên
  • Băng thông: 1.0Gbps
  • Dòng PoE: Khoảng cách kết thúc (12 +, 36-)
  • Khoảng giữa: Dữ liệu được cung cấp qua các cặp trên 1/2 và 3/6, Cấp nguồn cho các cặp dự phòng4 / 5 (+) và 7/8 (-)
  • Bộ đổi nguồn đầu ra 48VDC / 1.25A.
Bảo Hành: 12 Tháng