Switch PLANET GSW-1601 16-Port 10/100/1000Mbps

  • Các tính chất Store-and-Forward mode với các tốc độ dây và forwarding
  • Tốc độ cơ bản là 10/100Mbps, chế độ half/full duplex và 1000Mbps full duplex, kiểm soát dòng và tự động cảm nhận
  • IEEE802.3x kiểm soát dòng với quá trình full duplex và Backpressure với quá trình half duplex
  • Được tích hợp địa chỉ look-up engine, hỗ trợ 8K cho các địa chỉ MAC
  • Cấp 272KB cho bộ nhớ đệm
  • Hỗ trợ 9K cho gói Jumbo

 

Bảo Hành: 12 Tháng