Switch LG-ERICSSON ES-2024G 24-port Managed

  • Bảo mật cổng dựa trên MAC (Tĩnh / Động)
  • HTTP, HTTPS
  • SNMP v1 / v2c / v3, Bẫy (RFC 1215)
  • Các tập tin dựa trên TCP / IP (RFC1213)
  • RMON v1 / 2 (RFC2819 / RFC4502)
  • Đã nhận được lưu lượng truy cập
  • Truyền lưu lượng
  • Nhận và truyền lưu lượng

 

Bảo Hành: 12 Tháng