Router CISCO 888-SEC-K9

11.500.000 VNÐ

  • Bảo mật nâng cao tích hợp, bao gồm ngăn chặn xâm nhập, GET VPN và VPN đa điểm động (DMVPN)
  • Kết nối WAN với nhiều tùy chọn truy cập
  • Lên đến 20 đường hầm VPN
  • Cấu hình chuyên nghiệp của Cisco để quản lý đơn giản

 

Bảo Hành: 12 Tháng

Router CISCO 888-SEC-K9
Router CISCO 888-SEC-K9

11.500.000 VNÐ