Ống co nhiệt

3.000 VNÐ

  • Nhiệt độ co (°C): 90 ~ 120.
  • Đặc tính nhiệt độ: Không bị rạn nứt ở -55°C kéo dài trong 4 giờ.
  • Nhiệt độ hoạt động bình thường (°C) : -40~ +65
  • Độ ẩm hoạt động bình thường (%): =< 90
  • Cường độ tia sáng qua lại (Kv/nm): >=20
Bảo Hành: 12 Tháng

Ống co nhiệt
Ống co nhiệt

3.000 VNÐ