Module quang Cisco GLC-LH-SMD chính hãng

Mã sản phẩm: GLC-LH-SMD.

Loại sản phẩm: SFP ( mini-GBIC).

Loại phương tiện truyền thông được hỗ trợ: sợi quang.

Công nghệ mạng: 1000Base-LX / LH.

Công nghệ Ethernet: Gigabit Ethernet.

Giao diện cổng: 1 x LC/ PC Duplex 1000Base-LX/LH mạng.

Loại media hỗ trợ: Cáp quang.

Fiber Optic Cable chuẩn: 62,5 mm, 50 mm.

Công nghệ Ethernet: Gigabit Ethernet 1000Base-.

Công nghệ mạng: LX / LH.

Bảo Hành: 12 Tháng