Máy hàn cáp quang MINI-V6S

29.500.000 VNÐ

Skycom

Kiểu sợi SM, MM, NZ-DS, EDF, Pigtail, Cable (rubber-insulated wire)

Suy hao trung bình 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF)

Suy hao phản xạ ≥60dB

Thời gian hàn 6 giây

Thời gian gia nhiệt 15 giây

Màn hình Màu, 5″

Độ phóng đại 520X lần

Bộ nhớ 6000 nhóm kết quả hàn

Kiểm tra độ chắc chắn mối hàn 2.0N(200gf)(tiêu chuẩn)

giao hang toan quoc