Măng xông 72FO giá rẻ

DVCom

Khối lượng (không có khay): 1715g.

Đường kính cáp: 0,4 – 1,18 inch (10mm – 30mm).

Số cổng: 4 cổng (mỗi bên 2 cổng).

Số vòng bu cáp tối đa (ống đệm lỏng): > 2 x 0,8m.

Số vòng bu cáp tối đa (cáp trần): > 2 x 0,8m.

 

giao hang toan quoc