Khuếch đại truyền hình WINERSAT WCA 40VNRA

2.150.000 VNÐ

Operation Frequency 87~1000MHz
Range 5~65MHz
Output Level 60 dBmV
Gain Typical 40 dB
Reverse Gain 0 or 20 dB (option)
Bảo Hành: 12 Tháng

Khuếch đại truyền hình WINERSAT WCA 40VNRA
Khuếch đại truyền hình WINERSAT WCA 40VNRA

2.150.000 VNÐ