Hộp phối quang ODF 4FO

Cáp quang ODF 4FO Cao * Mạnh * Deep: 150mm * 30 mm * 110mm.

Quảng cáo hình chữ nhật ODF 4FO có văn bản

Có thể có bộ chuyển đổi FC, SC, ST LC.

Phần mềm, phần mềm, phần mềm và phần mềm.

Giv

 

Bảo Hành: 12 Tháng