Dụng cụ nhấn cáp Dintek-Punch down tool (6103-01001)

  • Kết thúc dây vào 110 đầu nối khối kiểu.
  • Giắc cắm thoại RJ45 đôi xoắn loại 3 Terminating.
  • Kết thúc loại 5e & loại 6 giắc RJ45.
Bảo Hành: 12 Tháng