Dây thuê bao điện thoại Vinacap 1 đôi (2 lõi)

4.000 VNÐ 2.000 VNÐ

Vinacap

Điện trở dây ruột tại 20-0C: 93,5Ω/km.

Điện trở cách điện dây dẫn: 10000 MΩ.km.

Điện trở chênh lệch của 2 dây: 4%.

Điện dung công tác tại 1kHz: 54 nF/km.

Suy hao truyền dẫn tại 1kHz: 1,43 dB/km.

Độ chịu điện áp một chiều trong một phút: 1,5kV.

Dây dẫn: Bằng đồng kỹ thuật điện, ủ mềm.

Đường kính: Dây đơn: 0.5mm, 0.65mm.

 

giao hang toan quoc