Dây nhảy quang LC-LC

  • Patchcord  LC/UPC – LC/UPC
  • Multimode OM3, Duplex
  • IR<0.3dB, RL>55dB
  • Application: LAN, Industrial, CCTV
Bảo Hành: 12 Tháng