Đầu suy hao quang SC

  • Bước sóng mở: 1310/1550 nm.
  • Loại suy hao: 5, 10, 15, 20, 25 dB.
  • Sai số suy hao: ≤ ±0,5 dB.
Bảo Hành: 12 Tháng