Đầu nối suy hao quang LC

35.000 VNÐ

Bước Sóng Mở (nm): 1310/1550

Loại Suy Hao (dB): 5, 10, 15, 20, 25

Sai số suy hao (dB):  ≤ ±0.5

Tổn hao thừa  (dB): < 0.3

Đầu nối: LC

Bảo Hành: 12 Tháng

Đầu suy hao quang LC
Đầu nối suy hao quang LC

35.000 VNÐ