Đầu noi suy hao quang FC

Bước Sóng Mở (nm): 1310/1550

=”yoast-text-mark”>=”color: #000000; font-size: 110%;”>Loại Suy Hao (dB): 5, 10, 15, 20, 25

Sai số suy hao (dB):  ≤ ±0.5

Tổn hao thừa  (dB):  &lt; 0.3</span>

<span style=”color: #000000; font-size: 110%;”>Đầu nối: FC

Giới hạn ứng dụng: PC, UPC, APC

Nhiệt độ làm việc (°C):  -40 ~ +80

Bảo Hành: 12 Tháng