Đầu noi suy hao quang FC

1.500 VNÐ

Bước Sóng Mở (nm): 1310/1550

Loại Suy Hao (dB): 5, 10, 15, 20, 25

Sai số suy hao (dB):  ≤ ±0.5

Tổn hao thừa  (dB):  < 0.3

Đầu nối: FC

Giới hạn ứng dụng: PC, UPC, APC

Nhiệt độ làm việc (°C):  -40 ~ +80

Bảo Hành: 12 Tháng

đầu suy hao quang FC
Đầu noi suy hao quang FC

1.500 VNÐ