Đầu nối quang Fast Connector SC

25.000 VNÐ 12.000 VNÐ

CVM

✅ Có thể tái sử dụng nhiều lần (10 lần suy hao không vượt quá 0.3dB)

✅ Việc đấu nối đơn giản

✅ Không cần tới nhiều dụng cụ để thực hiện

✅ Thời gian đấu nối nhanh chỉ 3 phút

 

giao hang toan quoc