Cáp quang treo ADSS 24FO KV 100

  • Số sợi quang: 24 sợi.
  • Bán kính cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt: 10 lần đường kính ngoài của cáp.
  • Cáp quang treo ADSS khoảng vượt 500 Sức bền kéo lớn nhất khi lắp đặt: 5.000N.
  • Sức bền nén lớn nhất khi lắp đặt: 500N/100mm.
  • Lực kéo lớn nhất khi làm việc: 18.000N.
  • Vỏ bảo vệ: Nhựa HDPE màu đen.
Bảo Hành: 12 Tháng