Cáp quang luồng cống 48FO | Cáp quang chôn trực tiếp

29.300 VNÐ

Bảo Hành: 12 Tháng

Cáp quang luồng cống 48FO
Cáp quang luồng cống 48FO | Cáp quang chôn trực tiếp

29.300 VNÐ