Cáp quang luồng cống 24FO giá rẻ, chính hãng

11.500 VNÐ

Đường kính vỏ/ dung sai: 125.0µm/ ±1µm

Đường kính trường mode

  • Tại bước sóng 1310 nm/ dung sai: 9.2 µm/ ±0.5µm
  • Tại bước sóng 1550 nm/ dung sai: 10.4 µm/ ±0.8µm

Lỗi đồng tâm lõi : ≤ 0.5µm

Độ méo vỏ sợi : ≤ 1%

Đường kính vỏ bọc ngoài : 245 ± 5µm

Bước sóng cắt : ≤ 1260 nm

Bảo Hành: 12 Tháng

Cáp quang luồn cống 24FO
Cáp quang luồng cống 24FO giá rẻ, chính hãng

11.500 VNÐ