Cáp quang luồn cống 12FO | Cáp quang luồn cống chôn trực tiếp

23.500 VNÐ

✅ Chiều dài tối đa: 5.000m.

✅ Bán kính cong nhỏ nhất khi lắp đặt: 20 lần đường kính ngoài của cáp.

✅ Bán kính cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt: 10 lần đường kính ngoài của cáp.

Bảo Hành: 12 Tháng

Cáp quang luồn cống 12FO
Cáp quang luồn cống 12FO | Cáp quang luồn cống chôn trực tiếp

23.500 VNÐ