Cáp quang ADSS 12Fo 12Core phi kim loại

  • Khoảng vượt  tùy theo yêu cầu của khách hàng mà có khoảng vượt 150m, 300m, 500m, 700m.
  • Số sợi quang trong 1 ống lỏng Max là 6 sợi.
  • Thành phần gia cường trung tâm: Vật liệu FRP.
  • Phương pháp bện lõi: Bện dảo chiều SZ
  • Lớp vỏ trong: Nhựa HDPE màu đen. độ dày: ≥ 1.0mm ± 0.1mm
  • Lớp vỏ ngoài: Nhựa HDPE màu đen. độ dày: ≥ 1.5mm ± 0.1mm
  • Đánh dấu sợi và ống lỏng: Mã màu của sợi quang và ống lỏng được tuân theo tiêu chuẩn TIA/EIA-98-A
Bảo Hành: 12 Tháng