Cáp điện thoại 500 đôi ngoài trời

Suy hao truyền dẫn:

  • 1 kHz: 1.2 – 1.9 dB/km
  • 0.772 Mhz: 13.9 – 23.6 dB/km
  • 0.150 MHz: 6.0 – 12.9 dB/km

Điện trở cách điện >= 10 000 M Ohm.km.

Độ chịu điện áp cao: 3kv/3 sec.

Điện dung công tác: <=64nF/km.

Điện trở dây dẫn: 0.50 mm : <= 93.5 Ohm/km.

Trở kháng: 100 +- 20 Ohm.

Bảo Hành: 12 Tháng