Cáp điện thoại 50 đôi Sacom – Cáp chính hãng, chất lượng

1 kHz: 1.2 – 1.9 dB/km

0.150 MHz: 6.0 – 12.9 dB/km

0.772 Mhz: 13.9 – 23.6 dB/km

Điện trở cách điện >= 10 000 M Ohm.km

Độ chịu điện áp cao: 3kv/3 sec

Điện dung công tác: <=64nF/km

 

Bảo Hành: 12 Tháng