Cáp điện thoại 300 đôi Vinacap – Cáp thoại luồng cống

1 kHz: 1.2 – 1.9 dB/km.

0.150 MHz: 6.0 – 12.9 dB/km.

0.772 Mhz: 13.9 – 23.6 dB/km.

Độ chịu điện áp cao: 3kv/3 sec.

Điện trở cách điện >= 10 000 M Ohm.km.

Trở kháng: 100 +- 20 Ohm.

Bảo Hành: 12 Tháng