Cáp điện thoại 30 đôi – 30 pair

Điện dung công tác: <=64nF/km.

Điện trở dây dẫn: 0.50 mm : <= 93.5 Ohm/km.

Độ chịu điện áp cao: 3kv/3 sec.

Điện trở cách điện >= 10 000M Ohm.km.

Bảo Hành: 12 Tháng