Cáp điện thoại 200 đôi Vinacap – 200 pair (200x2x0.5)

Điện trở cách điện >= 10 000 M Ohm.km

Độ chịu điện áp cao: 3kv/3 sec

Điện dung công tác: <=64nF/km

Điện trở dây dẫn: 0.50 mm : <= 93.5 Ohm/km

Trở kháng: 100 +- 20 Ohm

1 kHz: 1.2 – 1.9 dB/km

0.772 Mhz: 13.9 – 23.6 dB/km

0.150 MHz: 6.0 – 12.9 dB/km

Bảo Hành: 12 Tháng