Cáp điện thoại 100 đôi Vinacap

Điện trở cách điện >= 10 000 M Ohm.km.

Điện dung công tác: <=64nF/km.

Điện trở dây dẫn: 0.50 mm : <= 93.5 Ohm/km.

Độ chịu điện áp cao: 3kv/3 sec.

Trở kháng: 100 +- 20 Ohm.

0.772 Mhz: 13.9 – 23.6 dB/km.

Bảo Hành: 12 Tháng