Cáp điện thoại 10 đôi Vinacap

19.000 VNÐ

1 kHz: 1.2 – 1.9 dB/km.

0.150 MHz: 6.0 – 12.9 dB/km.

0.772 Mhz: 13.9 – 23.6 dB/km.

Điện dung công tác: <=64nF/km.

Điện trở dây dẫn: 0.50 mm : <= 93.5 Ohm/km.

 

Bảo Hành: 12 Tháng

Cáp điện thoại 10 đôi Vinacap
Cáp điện thoại 10 đôi Vinacap

19.000 VNÐ