Bộ phát wifi Tp-link AC750 ARCHER-C20

3 ăng ten ngoài cung cấp vùng phủ đẳng hướng ổn định và vùng phủ Wi-Fi rộng lớn

Hỗ trợ 3 chế độ: Router, Mở Rộng Sóng và Điểm Truy Cập

IPTV hỗ trợ IGMP Proxy/Snooping, Cầu Nối và Tag VLAN để tối ưu hóa luồng HD

Chia sẻ dễ dàng và duy trì bảo mật.

Kết Nối Băng Tần Kép 

Tốc Độ 733Mbps

Bảo Hành: 12 Tháng