Bộ định tuyến Gigabit LINKSYS LRT224

  • Thông lượng IPsec VPN (Mbps) 110, Thông lượng NAT tối đa (Mbps) 900, Kết nối đồng thời tối đa 30.000.
  • Cân bằng tải và chuyển đổi dự phòng WAN cung cấp kết nối Internet có độ tin cậy cao cho tất cả nhân viên của bạn, tại nơi làm việc hoặc từ xa.
  • Mở hỗ trợ máy chủ VPN
  • Cân bằng tải -Dual-WAN
  • Tường lửa tích hợp: V.1 802.1q, EasyLink VPN để thiết lập VPN đơn giản
  • Thông lượng IP cao cấp
Bảo Hành: 12 Tháng