Bộ chia quang Splitter 1×2

130.000 VNÐ

CVM

Nhiệt độ lưu trữ: -40~85°C

Nhiệt độ hoạt động: 40~70°C

Loại đầu kết nối: SC, ST, LC, FC, ETC.

Định hướng: >=60
Tiêu hao trả lại: >=60

Loại sợi: G.652D

giao hang toan quoc