Bán cáp quang tại Nha Trang

Bán Cáp Quang Tại Nha Trang

Nhận biết được nhu cầu xây nhà nhiều hôm nay CT chúng tôi giới thiệu đến quý khách hàng 1 số loại dây cáp quang thường dùng cho nhà ở và các công trình với chất lượng và giá cả hợp lý nhất. CT chuyên cung cấp bán sỉ và lẻ các loại cáp quang tại nha trang

I. DÂY THUÊ BAO QUANG FTTH (CÁP QUANG FTTH)

1: Dây thuê bao quang FTTH 1FO  (1 sợi, 1 core) ống chặt

2: Dây thuê bao quang FTTH 2FO  (2 sợi, 2 core) ống chặt

3: Dây thuê bao quang FTTH 2FO  (2 sợi, 2 core) ống lỏng

4: Dây thuê bao FTTH 4FO (4 sợi, 4 core) ống lỏng

II. CÁP QUANG 4 SỢI (4 FO, 4 CORE)

1: Cáp quang cống single mode phi kim loại 4 sợi (4 core, 4FO)

2: Cáp quang cống kim loại single mode 4 sợi (4 core, 4FO), loại chôn trực tiếp

3: Cáp quang treo single mode phi kim loại 4 sợi (4 core, 4 sợi)

4: Cáp quang treo single mode kim loại 4 sợi (4 core, 4 sợi)

5: Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 4 sợi, 4 core, 4 sợi)

6: Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 4 sơi (4Fo, 4 core) single mode

7: Cáp quang multimode 4 sợi (4fo, 4 core) cống, treo, chôn trực tiếp

III. CÁP QUANG 8 SỢI (8 FO, 8 CORE)

1: Cáp quang cống single mode phi kim loại 8 sợi (8 core, 8FO)

2: Cáp quang cống kim loại single mode 8 sợi (8 core, 8FO), loại chôn trực tiếp

3: Cáp quang treo single mode phi kim loại 8 sợi (8 core, 8 FO)

4: Cáp quang treo single mode kim loại 8 sợi (8 core, 8FO)

5: Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 8 sợi (8 core, 8FO)

6: Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 8 sơi (8Fo, 8 core) single mode

7: Cáp quang multimode 8 sợi (8fo, 8 core) cống, treo, chôn trực tiếp

IV. CÁP QUANG 12 SỢI (12 FO, 12 CORE)

 1 Cáp quang cống singlemode phi kimloại 12 sợi (12core,12FO)      
2 Cáp quang cống kim loại single mode 12 sợi (12 core, 12FO), loại chôn trực tiếp      
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 12 sợi (12 core,12FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
4 Cáp quang treo single mode kim loại 12 sợi (12core, 12FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 12 sợi (12core, 12FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 12 sợi (12core, 12FO) single mode   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
7 Cáp quang multimode 12 sợi (12fo, 12 core) cống, treo, chôn trực tiếp   GYXTW, TW…  liên hệ

V. CÁP QUANG 16 SỢI (16 FO, 16 CORE)

1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 16 sợi (16 core, 16FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
2 Cáp quang cống kim loại single mode 16 sợi (16 core, 16FO), loại chôn trực tiếp   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 16 sợi (16 core,16FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
4 Cáp quang treo single mode kim loại 16 sợi (16core, 16FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 16 sợi (16core, 16FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 16 sợi (16core, 16FO) single mode   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
7 Cáp quang multimode 16 sợi (16fo, 16 core) cống, treo, chôn trực tiếp   GYXTW, TW…  liên hệ

VI. CÁP QUANG 24 SỢI (24 FO, 24 CORE)

1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 24 sợi (24 core, 24FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
2 Cáp quang cống kim loại single mode 24 sợi (24 core, 24FO), loại chôn trực tiếp   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 24 sợi (24 core,24FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
4 Cáp quang treo single mode kim loại 24 sợi (24core, 24FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 24 sợi (24core, 24FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 24 sợi (24core, 24FO) single mode   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
7 Cáp quang multimode 24 sợi (24fo, 24 core) cống, treo, chôn trực tiếp   GYXTW, TW…  liên hệ

VII. CÁP QUANG 32 SỢI (32 FO, 32 CORE)

1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 32 sợi (32 core, 32FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
2 Cáp quang cống kim loại single mode 32 sợi (32 core, 32FO), loại chôn trực tiếp   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 32 sợi (32 core,32FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
4 Cáp quang treo single mode kim loại 32 sợi (32core, 32FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 32 sợi (32core, 32FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 32 sợi (32core, 32FO) single mode   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ

VIII. CÁP QUANG 48 SỢI (48 FO, 48 CORE)

1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 48 sợi (48 core, 48FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  21.500
2 Cáp quang cống kim loại single mode 48 sợi (48 core, 48FO), loại chôn trực tiếp   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  23.500
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 48 sợi (48 core,48FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  22.800
4 Cáp quang treo single mode kim loại 48 sợi (48core, 48FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  25.500
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 48 sợi (48core, 48FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  22.800
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 48 sợi (48core, 48FO) single mode   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ

IX. CÁP QUANG 64 SỢI (64 FO, 64 CORE)

1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 64 sợi (64 core, 64FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
2 Cáp quang cống kim loại single mode 64 sợi (64 core, 64FO), loại chôn trực tiếp   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 64 sợi (64 core,64FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
4 Cáp quang treo single mode kim loại 64 sợi (64core, 64FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 64 sợi (64core, 64FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 64 sợi (64core, 64FO) single mode   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ

X. CÁP QUANG 72 SỢI (72 FO, 72 CORE)

1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 72 sợi (72 core, 72FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
2 Cáp quang cống kim loại single mode 72 sợi (72 core, 72FO), loại chôn trực tiếp   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 72 sợi (72 core,72FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
4 Cáp quang treo single mode kim loại 72 sợi (72core, 72FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 72 sợi (72core, 72FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 72 sợi (72core, 72FO) single mode   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ

XI. CÁP QUANG 96 SỢI (96 FO, 96 CORE)

1 Cáp quang cống single mode phi kim loại 96 sợi (96 core, 96FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
2 Cáp quang cống kim loại single mode 96 sợi (96 core, 96FO), loại chôn trực tiếp   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
3 Cáp quang treo single mode phi kim loại 96 sợi (96 core,96FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
4 Cáp quang treo single mode kim loại 96 sợi (96core, 96FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
5 Cáp quang ADSS single mode (treo, cống phi kim loại 96 sợi (96core, 96FO)   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ
6 Cáp quang hầm lò, phòng nổ, chống cháy 96 sợi (96core, 96FO) single mode   Telvina, Vinacap, Postef, M3 ….  liên hệ

 

Bán cáp quang tại nha trang
Bán cáp quang tại nha trang

Một số cáp quang bán chạy nhất 

>>Cáp quang ADSS 12Fo 12Core phi kim loại

>>CÁP QUANG POSTEF 8FO, 8CORE

>>Cáp quang 4fo 4core FTTH
>>Dây cáp quang 2fo 2 core FTTH
>>Dây cáp quang 1fo 1core FTTH

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH TM&DV Viễn Thông CVM

Địa chỉ: 110/2 Nguyễn Đình Chiểu, P.Vĩnh Phước, Tp.Nha Trang, T.Khánh Hòa

Hotline: 0901005111 Or 0363520005

chuyenvienmang.com

cvmtelecom.com

giao hang toan quoc

Comments are closed.