Máy hàn cáp quang COMWAY C8 chính hãng

COMWAY

Dung lượng Pin: 200 lần hàn và gia nhiệt.

Thời gian hàn 6s.

Thơi gian gia nhiệt 12s.

Pin dung lượng cao, hơn 300 lần hàn và gia nhiệt.

Chế độ hàn: Tự động hoàn toàn hoặc bằng tay.

Công nghệ hàn PAS chính xác cao.

giao hang toan quoc