Showing all 4 results

.Bộ trung tâm gồm thiết bị cảm ứng, bộ xử lý, chuông báo. Sau khi nhận được thông tin bộ xử lý dữ liệu từ đầu báo báo về; sau khi xử lý chuyển dữ liệu tới chuông báo.

Các sản phẩm khác: thiết bị báo cháy trung tâm NETWORX NX-8 có 24 Zone; thiết bị báo cháy trung tâm NETWORX NX-8E 16 Zone; thiết bị báo cháy trung tâm NETWORX NX-8E 8 ZONE;….

Chuyên cung các thiết bị PCCC như: bình chữa cháyđèn báo cháy; chuông báo cháy; tủ chữa cháy; đầu báo cháy

Các thiết bị viễn thông : Camerathiết bị mạngthiết bị quangthiết bị pccchệ thống âm thanhdây cáp viễn thôngthiết bị truyền hình